Čarodějnický slet

30.04.2018 15:00
Ráda bych Vás pozvala na náš slet čarodějnic, který se bude konat 30.4. 2018 od 15:00
Pro děti budou letos připraveny soutěže a vyhlásíme také nejlepší čarodějnický kostým.
Takže prosím všechny naše malé čarodějnice a čaroděje, aby vytáhli své sváteční oblečení.
17:30 se vydáme na průvod po vesnici v čele s naší vyrobenou čarodějnici, kterou pak upálíme na hranici.
18:15 zapálení hranice
18:30 opékán buřtů
Těšíme se na Vás